BIOLOŠKA SEPTIČKA JAMA / BIO PROČIŠĆIVAČ - ROECO 6-8 PE - 6000 L

RoEco 6-8 PE je dizajniran za pročišćavanje otpadnih voda iz kućanstava, vikendica, manjih restorana i ostalih objekata komercijalnog sadržaja, te je sve češća zamijena za klasične septičke jame.

Prvenstveno je namijenjen za obiteljske kuće sa 6-8 članaova.

Potpuno je ekološko, nema klasičnog pražnjenja, te je ušteda korištenja i do 3000kn na godinu.

RoEco 6-8 PE biopročišćivač je pogodan prilikom izgradnje kuća gdje ne postoji mogućnost za spajanje na gradsku kanalizaciju ili u područjima gdje je spajanje na kanalizaciju tehnički i financijski zahtjevnije.
U tom slučaju je biopročišćivač moderna alternativa za septičke jame, a samim time je i ekonomski i ekološki prihvatljivija opcija.

Pročišćavanje otpadne vode sa RoEco 6-8 PE – spremnik je izrađen od polietilena i sadrži elektronički mehanizam za pročišćavanje otpadne vode.
Prostor samog spremnika je podijeljen u tri glavna odjeljka. U prvi dolazi komunalna voda, dok iz zadnjeg izlazi pročišćena voda. Otpadna voda dolazi u prvu komoru uređaja gdje odmah dolazi u kontakt s aktivnim muljem i počinje proces obrade. Slijedi proces gdje se uz pomoć mikroorganizama iz aktivnog mulja i zraka odvija razgradnja čestica otpada iz otpadne vode. Voda cirkulira i cijelo je vrijeme u kontaktu s biološki aktivnim muljem.

Pročišćivač RoEco 6-8 PE uzima u obzir sve ekološke kriterije i potrebe suvremenog korisnika, kao što su pouzdanost, ekonomičan rad i jednostavno korištenje.

Neke od prednosti biopročišćivača su:

    - pouzdan je i ima dugi vijek trajanja
    - ne stvara buku i nema mirisa
    - ekonomičan je i učinkovit
    - upotreba je jednostavna i pouzdan je za pročišćavanje otpadnih voda
    - jedinstvena tehnologija omogućava visok stupanj sigurnosti


Za više informacija slobodno nas kontaktirajte.

 
 
CIJENA: 20.600,00 KN
 
16.480,00 KN + PDV
 
 
 
Šifra proizvoda: